Välkommen!

Området är uppfört av Riksbyggen under åren 1975 och 1976. Plåtverkets Samfällighetsförening omfattar villaområdet i kvarteret Plåtverket beläget mellan Plåtverksgatan och Smältverksgatan i Västerås. Husen är numrerade Plåtverksgatan 2-194  (jämna nummer) och Smältverksgatan 1-185 (udda nummer). Här finns 190 enskilt ägda hus, gemensamt ägda servicehus, lekparker och gästparkeringar. 

Kvarteret är en del av stadsdelen Bäckby och ligger väster om Bäckby centrum med service tillgängligt samt närhet till skola, barnomsorg och busshållplats. Här finns fina grönområden, elljusspår, idrottsområden och motionshallar. Bäckby Centrum är under påbyggnad och renovering. En ny aktivitetspark invigdes 2019.

I Bäckby Centrum finns bland annat bibliotek, livsmedelsbutik och apotek. Efter en kort promenad eller cykeltur står du i Erikslund Shopping Center. Med IKEA i ena änden och City Gross i den andra och närmare 100 butiker däremellan. Här kan du njuta av god mat och andra godsaker från många av världens populära matkulturer.

 

Det stora flertalet av fastigheterna är anslutna till Mälarenergi Stadsnät eller Bredband 2 med modern fiber-teknik. Det innebär möjlighet till snabb och kostnadseffektiv internetanslutning samt IPTV och IP-telefoni. Under 2019 erbjöds nyanslutningar och fiber drogs då fram till samtliga resterande fastigheters tomtgräns. 

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman som hålls i april månad varje år.
Motioner till stämman lämnas före första mars. Stämman utser 7 styrelseledamöter. Arbetet i styrelsen är uppdelat på olika arbetsområden.

Föreningen tillvaratar gemensamma ekonomiska intressen samt förvaltar följande:
 
Gemensamhetsanläggning 1 (ga1):
- två servicebyggnader med värmecentraler och angränsande fritidslokal.
- värme- och vattenledningar i mark från värmecentraler fram till och med ventil vid enskilt hus.
- avloppsledningar i gator till Mälarenergis anslutningspunkter.
- ledningar i gator för ytvatten.
- väg och lekplatsbelysning med installationer och ledningar.
- gemensamma gästparkeringsplatser vid Plåtverksgatan och Smältverksgatan.
- gemensamma grönytor och planteringar, kvartersgator, cykel- och gångvägar samt lekplatser med utrustning.
- hemsida på internet. 

Gemensamhetsanläggning 2 (ga2):
- bredbandsinstallationen till och med anslutningsdosan inne i huset.

Ekonomisk förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltare (f.n. Riksbyggen) har hand om vår ekonomi. Detta innebär förutom att sköta den löpande ekonomin även ta fram budget, bokslut och årsredovisning. Samfällighetens kostnader är i huvudsak för värme, vatten, belysning, drift- och underhåll. Av budgeten framgår kostnad per fastighet. Värme- och varmvatten fördelas i princip efter bostadsyta som uppvärms. Drift och underhåll fördelas lika mellan fastigheterna. Förvaltaren sänder ut inbetalningskort till varje hushåll. 
Styrelsen skall informeras om tillbyggnader med fjärrvärme, så att justering av värmetaxan kan göras.

Försäkring
Samfällighetens båda gemensamhetsanläggningar är försäkrade.