Vad innebär det att bo i samfälligheten?

 

Att bo i en samfällighet innebär mer ansvar än att bo i en bostadsrätts- eller hyresrättsförening.

Vi skall försöka ge dig en inblick i vad det innebär att bo i vårt område.

En samfällighetsförening skall bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans äger gemensam egendom, så kallade samfälligheter.

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den har bildats. I vårt fall har vi att förvalta bl.a. vägar inom området, avloppen, kabelnät, belysning, kvarterslokaler, lekplatser och parkeringar.

Föreningen har en ordinarie stämma en gång per år, då en styrelse väljs vars huvudsakliga uppgift är att förvalta samfälligheten tillgångar, föra redovisning över föreningens räkenskaper, föra förteckning över ägare till delägande fastigheterna,

Att bo i ett område med denna form av bebyggelse, där vi lever närmare varandra och i många fall har gemensamma ytterväggar, kräver mer av både hänsyn och tolerans än i andra typer av boenden. Vi har dessutom ett gemensamt ansvar för att underhålla området. I underhållet ingår bl.a. snöröjning, städning av gemensamma ytor, byte av lampor, gräsklippning samt löpande underhåll av gemensamma fastigheter. En del uppgifter har samfälligheten lejt bort. Det är viktigt att ha i åtanke att du är en av ägarna av våra gemensamma ytor och lokaler.