Nyheter

Hej alla medlemmar!

Arbetet med att förbättra belysning på våra cykelvägar och lekparkerna har påbörjats och kommer fortgå närmaste veckorna.

På grund av detta arbete så kommer cykelvägen mellan Smältverksgatan 141 och 143, mellan Smältverksgatan 13 och 15 och lekparkerna Plåtverksgatan och Smältverksgatan att vara delvis avstängda.

Arbetet har påbörjats att reparera skadorna som vi upptäckte på samfällighetslokalen Plåtverksgatan 30A (grävning, gjutning, murning). Även under detta arbete kommer lekparken Plåtverksgatan att vara delvis avstängd.

/Adnan

 

I samband med arbeten vid lekplatsen på Plåtverksgatan upptäcktes skador på vår samfällighetslokal där. Skadorna rapporterades förtjänstfullt till styrelsen av närboende. Det visar sig vara en rejäl skada på grunden efter sättningar i marken och dessa behöver åtgärdas omedelbart.

Boende har säkert också märkt att s.k. potthål i asfalten markerats för reparation. I väntan på en större asfaltering i samband med kommande utbyte av vatten- och värmesystem inom de närmaste åren, genomförs nu förbättringar av de mest akuta skadorna.

Arbeten för att reparera lokal och potthål är båda beställda.

Hälsningar Styrelsen

 

Under reparation

 

Sprickor i muren vid samlingslokalen på Plåtverksgatan

 

Potthål i asfalten på Smältverksgatan

 

 

 

Idag (17/9) genomfördes ett elmätarbyte i vår lokal på Smältverksgatan vilket troligen orsakat störningar i ComHems sändningar.  KabelTVnätet är inget som samfälligheten rår över, men vi har anmält felet och hoppas det åtgärdas så fort som möjligt. 

Vi har också skrivit på vår hemsida: "Com Hem upphör med sina analoga sändningar 8 september. Det går att ställa om till digital mottagning på TV-appartaten." 

Hej alla,

Om ni såg några underliga ljus måndag kväll (7/9) var det vår anltade leverantör som testade olika slags beslysning. Efter beslut på årstämman har styrelsen genast tagit sig an uppgiften att förbättra belysningen i vårt område. En upphandling har skett och lekplatserna kommer att prioriteras. 

Hälsningar Styrelsen 

 

 

Till medlemmar i Plåtverkets Samfällighetsförening

Hej alla,

Nu har protokoll från årsstämman och adresslista för den nyvalda styrelsen delats ut i alla brevlådor. Dessa handlingar finns även på vår hemsida under Om Föreningen/Ekonomi-årsstämma.

Meddelandet är det första som sänds genom nyhetsverktyget på vår nya hemsida. (Det har även sänts som test genom vår vanliga webbmail). För att läsa allt behöver ni vara inloggade med uppgifter ni fått tidigare.

Hör gärna av er till oss med frågor på

Hälsningar Styrelsen för Plåtverkets Samfällighetsförening