Nyheter

Reparationer på gång

I samband med arbeten vid lekplatsen på Plåtverksgatan upptäcktes skador på vår samfällighetslokal där. Skadorna rapporterades förtjänstfullt till styrelsen av närboende. Det visar sig vara en rejäl skada på grunden efter sättningar i marken och dessa behöver åtgärdas omedelbart.

Boende har säkert också märkt att s.k. potthål i asfalten markerats för reparation. I väntan på en större asfaltering i samband med kommande utbyte av vatten- och värmesystem inom de närmaste åren, genomförs nu förbättringar av de mest akuta skadorna.

Arbeten för att reparera lokal och potthål är båda beställda.

Hälsningar Styrelsen

 

Under reparation

 

Sprickor i muren vid samlingslokalen på Plåtverksgatan

 

Potthål i asfalten på Smältverksgatan