Nyheter

Belysning och lekparkerna

Hej alla medlemmar!

Arbetet med att förbättra belysning på våra cykelvägar och lekparkerna har påbörjats och kommer fortgå närmaste veckorna.

På grund av detta arbete så kommer cykelvägen mellan Smältverksgatan 141 och 143, mellan Smältverksgatan 13 och 15 och lekparkerna Plåtverksgatan och Smältverksgatan att vara delvis avstängda.

Arbetet har påbörjats att reparera skadorna som vi upptäckte på samfällighetslokalen Plåtverksgatan 30A (grävning, gjutning, murning). Även under detta arbete kommer lekparken Plåtverksgatan att vara delvis avstängd.

/Adnan